Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi


Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC) là một bộ dao động xung lượng. Nó tính toán phần trăm thay đổi về giá giữa các kỳ. Chỉ báo ROC có thể được sử dụng để xác định sự di chuyển giá hoặc phát hiện sự phân kỳ; nó cũng có thể được sử dụng như một hướng dẫn để xác định các điều kiện quá mua và bán quá nhiều.

Nói chung, giá cả đang tăng lên khi Tỷ lệ Thay đổi vẫn dương. Và giá cả đang giảm khi Tỷ lệ Thay đổi là âm. Sự gia tăng trong Tỷ lệ Thay đổi phản ánh một sự tăng giá mạnh. Sự sụt giảm cho thấy sự giảm giá mạnh.

Chỉ báo ROC có thể được sử dụng trong khung thời gian rộng, từ 1 đến 200 nến. Các chu kỳ ROC 12 và 15 là những chu kỳ phổ biến nhất, chúng rất lý tưởng cho các giao dịch ngắn hạn và trung hạn. Nói chung, giá trị ROC càng cao thì giá càng giảm. Và ngược lại, giá trị ROC càng thấp, giá càng cao.

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC) là chỉ số xung lượng. Nó so sánh giá hiện tại với giá trước đó từ một số khoảng thời gian đã chọn. Giá hiện tại được chia cho giá trước đó và được thể hiện dưới dạng phần trăm. Theo khoảng thời gian tính chỉ số nó có thể là cả một bộ tạo dao động (với khoảng thời gian 5-14) và chỉ thị xu hướng (với khoảng thời gian hơn 20). Chỉ báo ROC không có mô hình tính trung bình trong tính toán của nó, vì vậy nó được đồng bộ với chỉ số giá, và thậm chí đôi khi vượt trội hơn.

 

Thiết lập chỉ báo ROC


Để thiết lập chỉ báo bạn nên chọn một cửa sổ phân tích kỹ thuật đặc biệt trên nền tảng Olymptrade. Sau đó, chọn “ROC” dưới dạng các chỉ báo trong phần “Bộ dao động” trong tab “Chỉ báo”.

2017-12-05-1

Bạn nên để khoảng thời gian cơ bản của chỉ báo (14). Chỉ báo Tỉ lệ Thay đổi có thể có cả chức năng Dao động và Xu hướng. Cơ học tín hiệu của nó phụ thuộc vào khoảng thời gian tính toán. Nếu nó là 5-15 nến, chỉ báo sẽ là một bộ dao động, và nếu nó lớn hơn 20, ROC sẽ hoạt động như là một chỉ số xu hướng, vì nó sẽ cho thấy một xu hướng toàn cầu hơn.

 

Công thức


ROC = (Giá hiện tại / Giá của n thanh trước)-1.0) * 100
Trong đó: n = Khoảng thời gian

ROC là phần trăm thay đổi giữa giá hiện tại đối với giá đóng cửa sớm hơn n kỳ trước.

Trong đó

P0 – Giá đóng hôm nay
P-n – Giá đóng n kỳ trước

Có một biến thể khác của công thức ROC

Related posts
Quản lý Tiền

Bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử

Nếu bạn quan tâm đến loại tiền điện tử sáng tạo này nhưng không chắc chắn về cách thức hoặc thậm chí liệu bạn có nên đầu tư hay không, hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu được tiền điện...
Tâm lý

5 cuốn sách cần đọc về tâm lý giao dịch

Chúng tôi đã hỏi một vài nhà giao dịch thành công về những cuốn sách có tác động tích cực lớn đến sự nghiệp của họ. Và dưới đây là danh sách các cuốn sách phổ biến.