Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản

Biểu đồ của chỉ số US Dollar Index

Đối với hầu hết các nhà giao dịch, Chỉ số Basic Dollar Index là một tài sản khá phức tạp. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu rõ hơn về công cụ này, điều đó có thể giúp bạn hiểu các chuyển độn...