Phân tích kỹ thuật

Sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Tổng quan cơ bản về phân tích cơ bản và kỹ thuật


Phân tích cơ bản kiểm tra tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Những yếu tố này bao gồm báo cáo tài chính tin tức gần đây, cơ cấu quản lý, ngành, v.v. Mục đích là để xác định giá trị nội tại của công ty và xác định xem tài sản đó có được định giá cao hơn hay thấp hơn hay không. Chúng thường được các nhà đầu tư tìm kiếm các vị thế dài hạn sử dụng nhiều nhất.

Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá, mô hình, chỉ báo và xu hướng để dự báo hành động giá của tài sản trong tương lai gần hoặc xa. Các nhà giao dịch chủ yếu tham gia vào loại phân tích này, vì nó cung cấp thông tin tốt về hành động giá hiện tại.

Giá cổ phiếu liên tục thay đổi trong suốt các phiên giao dịch, điều này làm cho việc hiểu rõ hành động giá sắp tới trở thành yếu tố quan trọng đối với lợi nhuận. Các nhà giao dịch sử dụng cả hai loại phân tích này để tìm ra xu hướng và dự đoán biến động giá cho một tài sản trong tương lai.

CƠ SỞ SO SÁNH

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Ý nghĩa Phân tích cơ bản là thực hành phân tích một tài sản để xác định giá trị nội tại của tài sản đó. Phân tích kỹ thuật là một phương pháp xác định giá tương lai của cổ phiếu bằng cách sử dụng các biểu đồ để xác định các mô hình và xu hướng.
Phù hợp với Đầu tư dài hạn Đầu tư ngắn hạn
Chức năng Đầu tư Giao dịch
Mục tiêu Để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu. Để xác định thời điểm thích hợp để tham gia hoặc rời khỏi thị trường.
Đưa ra quyết định Các quyết định dựa trên thông tin có sẵn và số liệu thống kê được đánh giá. Các quyết định dựa trên xu hướng thị trường và giá cả của cổ phiếu.
Yếu tố tập trung Cả dữ liệu trong quá khứ và hiện tại. Chỉ dữ liệu trong quá khứ.
Dạng dữ liệu Báo cáo kinh tế, sự kiện tin tức và thống kê ngành. Phân tích biểu đồ
Giá tương lai Được dự đoán dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ và hiện tại và lợi nhuận của công ty. Dự đoán trên cơ sở các biểu đồ và chỉ số.
Kiểu nhà giao dịch Nhà giao dịch vị thế dài hạn. Nhà giao dịch giao dịch các vị thế đảo chiều và các vị thế ngắn hạn trong ngày.
Nguồn: keydifferences.com

 

2021-03-31-Fundamental and Technical-1

 

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là một phương pháp tìm kiếm giá trị nội tại của tài sản thông qua các thành phần kinh tế và tài chính. Có một số yếu tố mà các nhà phân tích cơ bản tập trung vào, các yếu tố kinh tế vĩ mô bao gồm tình trạng của nền kinh tế và ngành, đồng thời tính đến các yếu tố vi mô như cấu trúc và triết lý quản lý công ty..

Mục tiêu của nhà phân tích là xác định một mức giá mà họ có thể so sánh với giá trị hiện tại của tài sản để tìm xem mức giá đó được định giá cao hơn hay thấp hơn.

Những điểm quan trọng

  • Phân tích cơ bản xác định giá trị thực hoặc “thị trường hợp lý” của một cổ phiếu.
  • Các nhà phân tích cơ bản hy vọng sẽ tìm thấy các cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực của chúng.
  • Tài sản bị định giá thấp khi giá trị thị trường hợp lý cao hơn giá thị trường – đây là thời điểm khuyến nghị nhà giao dịch nên mua.

 

Hiểu về phân tích cơ bản

Việc xác định xem một tài sản được định giá thấp hay được định giá quá cao trên thị trường là điểm cần phân tích. Phân tích cơ bản thường là một quy trình từ vĩ mô đến vi mô để chọn các tài sản được định giá sai nhất.

Từ lớn nhất đến nhỏ nhất, các nhà phân tích xem xét tình hình kinh tế hiện tại, sau đó là sức mạnh của ngành, trước khi cuối cùng tập trung vào hiệu suất của công ty để tìm ra giá trị thị trường hợp lý của tài sản.

Phân tích cơ bản sử dụng dữ liệu công khai để đánh giá cổ phiếu hoặc bất kỳ loại tài sản nào khác. Nhà đầu tư có thể thực hiện phân tích cơ bản về giá trị của tài sản bằng cách xem xét doanh thu, thu nhập, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, lợi tức trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận và các dữ liệu khác để xác định giá trị thị trường hợp lý của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Dữ liệu này có sẵn trong báo cáo tài chính của công ty theo yêu cầu của hoa hồng giao dịch.

 

Phân tích cơ bản định lượng và định tính

“Các nguyên tắc cơ bản” của một công ty đề cập đến vô số yếu tố, bất cứ điều gì gắn liền với tình trạng kinh tế của công ty, bao gồm thị phần, doanh thu, lợi nhuận, cơ cấu quản lý và danh tiếng.

Định lượng và định tính là hai phạm trù bao hàm tất cả các yếu tố cơ bản. Định nghĩa là:

  • Định lượng – “liên quan đến, đo lường hoặc được đo lường bằng số lượng của một cái gì đó hơn là chất lượng của nó.”
  • Định tính — “liên quan đến, đo lường hoặc được đo lường bằng chất lượng của một cái gì đó hơn là số lượng của nó.”

Hai phương pháp này đối lập nhau. Định lượng nhìn vào những con số, những yếu tố có thể đo lường được của một công ty; doanh thu, tài sản, lợi nhuận, v.v. Định tính tập trung vào các yếu tố vô hình, nhận diện thương hiệu, bằng sáng chế, giám đốc điều hành có ảnh hưởng, v.v.

Cả phân tích định tính và định lượng đều hữu ích như nhau về khía cạnh riêng của chúng, đó là lý do tại sao các nhà phân tích thường xem xét chúng cùng nhau trước khi đưa ra quyết định.

 

2021-03-31-Fundamental and Technical-2

 

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật nghiên cứu các xu hướng thống kê trong hoạt động giao dịch, chẳng hạn như chuyển động giá và khối lượng, để đánh giá và xác định các cơ hội giao dịch.

Phân tích cơ bản tìm cách xác định giá trị của một tài sản thông qua doanh số và thu nhập của công ty, trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào việc nghiên cứu hành động giá và khối lượng.

Các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo và chỉ báo dao động được sử dụng để kiểm tra tác động của cung và cầu đối với tài sản và tác động của chúng đối với những thay đổi về độ biến động ngụ ý, giá và khối lượng. Loại phân tích này thường được sử dụng cho các tín hiệu giao dịch ngắn hạn từ các công cụ biểu đồ khác nhau.

Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng trên bất kỳ cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hóa, thu nhập cố định, tiền tệ và các tài sản khác có dữ liệu giao dịch lịch sử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ về việc sử dụng phân tích kỹ thuật với các chỉ báo và bộ dao động. Loại phân tích này thường được sử dụng nhất trong giao dịch ngoại hối và hàng hóa.

Những điểm quan trọng

  • Phân tích kỹ thuật nghiên cứu các xu hướng thống kê được tìm thấy trong hoạt động giao dịch, chẳng hạn như chuyển động giá và khối lượng, để đánh giá và xác định các cơ hội giao dịch.
  • Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng hoạt động giao dịch trong quá khứ và sự thay đổi giá của tài sản có thể là những chỉ báo có giá trị về biến động giá trong tương lai của tài sản đó.

 

Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

Charles Dow là ông tổ của phân tích kỹ thuật với lý thuyết Dow, được nhiều nhà nghiên cứu học theo và cải tiến, giúp củng cố cốt lõi của khái niệm này. Phân tích kỹ thuật ngày nay đã khác rất nhiều so với khi được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1800, giờ đây bao gồm hàng trăm mô hình, tín hiệu và công cụ.

Tất cả phân tích kỹ thuật hoạt động với niềm tin ngụ ý rằng hành động giá trước đó và hoạt động giao dịch của một tài sản có thể chuyển tiếp thông tin có giá trị về những thay đổi giá trong tương lai với chiến lược phù hợp.

Các nhà phân tích chuyên nghiệp sử dụng phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản. Người giao dịch trong ngày chỉ có thể đưa ra quyết định giao dịch bằng cách sử dụng các biểu đồ và công cụ. Việc tìm số dư phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu và chiến lược giao dịch của bạn.

 

Các giả định cơ bản của phân tích kỹ thuật

Có hai điểm khác biệt cơ bản giữa các phương pháp được sử dụng để phân tích tài sản và đưa ra quyết định đầu tư: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật chuyển tiếp trên quan điểm rằng:

  1. Thị trường hiệu quả với các giá trị, có nghĩa là giá trị hiện tại của tài sản đại diện cho tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản, nhưng
  2. Ngay cả các chuyển động giá thị trường dường như di chuyển ngẫu nhiên, trên thực tế, là các xu hướng và mô hình có thể xác định được lặp lại theo thời gian.

Trong trường hợp phân tích cơ bản sử dụng báo cáo tài chính của công ty để xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp, thì phân tích kỹ thuật giả định rằng giá của tài sản luôn phản ánh tất cả thông tin công khai. Do đó, phương pháp này tập trung vào phân tích thống kê của hành động giá trong khi cố gắng hiểu tâm lý thị trường đằng sau xu hướng giá thông qua các mô hình và xu hướng.

Charles Dow đã phát hành các bài xã luận giải thích lý thuyết phân tích kỹ thuật của mình. Các bài viết này bao gồm hai giả định cơ bản được đề cập ở trên đã hình thành khuôn khổ cho giao dịch phân tích kỹ thuật.

Hiện nay, các nhà phân tích chuyên nghiệp thường chấp nhận ba giả định chung của ngành:

1. Thị trường giảm giá mọi thứ

Về cơ bản, thị trường đã lấy tất cả các thông tin có sẵn cho công ty và đã định giá cho phù hợp. Ý tưởng này song hành với Giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH) đưa đến một kết luận tương tự — khiến các nhà phân tích kỹ thuật thấy được hành động giá của tài sản là kết quả của cung và cầu.

2. Giá di chuyển theo xu hướng

Hầu hết các chiến lược giao dịch kỹ thuật đều dựa trên giả định rằng giá sẽ tiếp tục theo xu hướng hơn là biến động thất thường. Tương tự như quy luật chuyển động, một vật thể đang chuyển động sẽ vẫn chuyển động trừ khi bị ngoại lực tác động; tuy nhiên, lực đẩy của cung và cầu là không đổi. Do đó, cần một lực lớn hơn để thay đổi hướng đi.

3. Lịch sử có xu hướng lặp lại

Một triết lý chung, được các giáo viên lịch sử khắp nơi tin tưởng. Sự lặp lại được tìm thấy trong các chuyển động giá được cho là do tâm lý thị trường. Có thể đoán trước được cảm xúc tác động đến giá cả là sự phấn khích và sợ hãi. Khai thác khả năng dự đoán đó là trung tâm của hơn 100 năm phân tích kỹ thuật. Nhiều mô hình tương tự được dạy và sử dụng ngày nay giống như tất cả thời gian trước đây bởi vì mọi người không thay đổi, và chính con người và cảm xúc của họ là yếu tố thay đổi giá cả.

Thị trường giảm giá tất cả mọi thứ, giá cả di chuyển theo xu hướng và lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó, ba trụ cột của phân tích kỹ thuật hiện đại. Việc sử dụng chúng một mình sẽ không hiệu quả đối với tất cả các nhà giao dịch. Tuy nhiên, với chiến lược đúng đắn, những nguyên tắc này có thể dẫn đến thành công.

 

2021-03-31-Fundamental and Technical-3

 

Phân tích kỹ thuật cơ bản với các chỉ báo và chỉ báo dao động

Các chỉ báo và chỉ báo dao động là các phép tính toán học sử dụng giá, khối lượng và các số liệu thị trường khác để dự báo xu hướng và hướng của tài sản. Các nhà giao dịch sử dụng chúng để giúp phân tích kỹ thuật, xác định xu hướng thị trường, điểm đảo chiều, điểm vào lệnh và ra cũng như mua hay bán.

Bằng cách kết hợp với chiến lược giao dịch, các công cụ này giúp tăng tỷ lệ thành công của nhà giao dịch.

Đầu tiên, SMA hoặc Đường trung bình động giản đơn. Chỉ báo này thường được sử dụng như một lĩnh vực quan tâm của các nhà giao dịch. Có nghĩa là chỉ báo này báo hiệu sự đảo chiều khi giá đi từ trên xuống dưới đường hoặc ngược lại. Đường này được xác định bằng cách tính giá trung bình của một tài sản bằng cách sử dụng mười cây nến trước đó.

Cách sử dụng Đường trung bình động giản đơn (SMA)

Khi giá của một tài sản vượt qua đường chỉ báo đi lên từ bên dưới, điều đó báo hiệu khả năng tăng và chuyển sang xu hướng tăng. Khi giá vượt qua chỉ báo từ phía trên, điều đó sẽ báo hiệu động thái sụt giảm.

Tiếp theo, chỉ báo RSI hoặc Chỉ số Sức mạnh Tương đối, một chỉ báo dao động xung lượng. Các nhà giao dịch dựa vào chỉ báo này để hỗ trợ họ trong việc xác định xem một tài sản đang được quá mua hay quá bán cho thấy sự đảo ngược xu hướng sắp tới.

Đó là một đường duy nhất nổi giữa 0 và 100, chỉ báo này cho thấy đang bị quá bán hoặc quá mua khi nó tiếp cận các điểm cực trị tương ứng. Khi đường gần đến 100, công cụ có nhiều khả năng bị quá mua và ngược lại, khi đường gần đến 0 thì có khả năng bị quá bán. Nếu một tài sản được quá mua hoặc quá bán, điều đó sẽ báo hiệu sự kết thúc của xu hướng hiện tại.

Cách sử dụng chỉ báo Sức mạnh tương đối (RSI)

Nói chung, các đường quan trọng được đặt ở mức 30% và 70% được hiển thị bằng các đường màu xanh lá cây và màu cam. Mặc dù phạm vi từ 0 đến 100%, nhưng những hướng dẫn này giúp các nhà giao dịch theo dõi tiến trình một cách đơn giản. Nếu đường cắt ngang 30% hoặc 70%, sự đảo ngược được báo hiệu khi nó cắt ngang trở lại đường chỉ báo.

Có nhiều chỉ báo và chỉ báo dao động khác có sẵn cho các nhà giao dịch sử dụng trên nền tảng Olymp Trade, nhưng hai chỉ báo này là những ví dụ tiêu biểu về việc chỉ báo và chỉ báo dao động là gì và cách sử dụng chúng để giúp giao dịch của bạn thành công hơn.

 

Các chiến lược tốt nhất

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét loại chiến lược được sử dụng nhiều nhất kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Cùng nhau chúng cung cấp nhiều thông tin hơn khi chỉ được sử dụng một mình, cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin chi tiết bổ sung.

Xu hướng theo khối lượng giao dịch

Một cách phổ biến để đánh giá tâm lý thị trường là thông qua khối lượng giao dịch. Các nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để suy ra liệu ý tưởng của họ về xu hướng có được lặp lại trong cộng đồng giao dịch lớn hơn hay không. Không một nhà giao dịch cá nhân nào không thể có bức tranh toàn cảnh về những gì đang xảy ra trên thị trường; đó là lý do tại sao nhiều người tin tưởng khối lượng sẽ cho họ biết nhiều thông tin hơn.

Mức tăng đột biến lớn cho thấy điều gì đó đã xảy ra để thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch và rằng cổ phiếu đang được tích lũy (mua) hoặc phân phối (bán). Sự sụt giảm đột ngột về khối lượng cho thấy rằng các nhà giao dịch đang mất hứng thú và việc đảo chiều có nhiều khả năng xảy ra.

Các chỉ báo khối lượng có thể giúp xác nhận liệu các nhà giao dịch khác có cùng quan điểm về tài sản như bạn hay không. Các nhà giao dịch sử dụng các loại chiến lược này để ý khối lượng tăng lên trong khi xu hướng mới bắt đầu lấy đà.

Sử dụng phân tích cơ bản để tìm giao dịch tài sản cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thị trường hợp lý và áp dụng các chỉ báo khối lượng vào biểu đồ hoặc thiết lập xu hướng và tìm kiếm nguyên nhân của sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch. Xu hướng theo khối lượng giao dịch là một trong nhiều loại chiến lược kết hợp hai loại phân tích.

 

Kết hợp các phương pháp để đạt được thành công

Phân tích Cơ bản và Phân tích Kỹ thuật là những phân tích khác nhau nhưng đều quan trọng như nhau trong thế giới tài chính. Phân tích cơ bản chủ yếu được sử dụng để hướng dẫn các khoản đầu tư dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch ngắn hạn.

Đối với các nhà giao dịch trên nền tảng Olymp Trade, việc kết hợp cả hai phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Phân tích kỹ thuật giúp phát hiện xu hướng và phân tích cơ bản giải thích tại sao xu hướng diễn ra. Việc xác định chiến lược nào là phù hợp nhất cho mục tiêu của bạn sẽ thiết lập sự kết hợp phù hợp của cả hai cho mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Related posts
Phân tích cơ bản

Giao dịch cổ phiếu trên Olymp Trade

Các nhà giao dịch muốn đầu tư vào một số công ty lớn nhất trên thế giới có quyền truy cập thông qua nền tảng Olymp Trade, điều này giúp làm tăng thêm tiềm năng lợi nhuận cho giao d...
Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC) là một bộ dao động xung lượng. Nó tính toán phần trăm thay đổi về giá giữa các kỳ. Chỉ báo ROC có thể được sử dụng để xác định sự di chuyển giá hoặc ph...